Nieuwsbericht

Dialezing: Uilen

De Dinxperlose Konijnen- en Pluimveefokkers Vereniging organiseert op donderdag 26 februari a.s. in sportcentrum “Het Blauwe Meer” een dialezing voor haar leden en andere belangstellenden. Aanvang 19.30, einde 21.00 uur.
Belangstellenden kunnen zich voor 25 februari telefonisch opgeven bij secr. Hans Seesink, tel. 0315-243576. Toegang is gratis.

UILEN IN OOST GELDERLAND

Lezing door Dick Langwerden

Dick Langwerden uit De Heurne, sedert ruim dertig jaar lid van de Kerkuilenwerkgroep Achterhoek en Liemers, verzorgt een lezing over inheemse uilen.
In een algemeen gedeelte krijgen de meest voorkomende uilen in Oost Nederland de aandacht: de steenuil, bosuil, ransuil en de kerkuil. In de lezing staat laatstgenoemde soort centraal.
Middels een diavoorstelling wordt informatie gegeven over de leefwijze van de kerkuil, het territorium, het broeden en verzorgen van de jongen. Ook de prooikeuze en de doodsoorzaken komen aan bod.
Tijdens de lezing krijgt het onderzoek naar het trekgedrag, gebaseerd op ringgegevens, ook aandacht.Tenslotte wordt nog een en ander verteld over de ontwikkeling van de kerkuilenstand, zowel in de Achterhoek en Liemers als landelijk.

De lezing wordt afgesloten met de mogelijkheid om vragen te stellen.